Gastrijden informatie

  • De gastrijder is bekend met het baanreglement
  • Begeleiding door een ouder/verzorger is verplicht als de gastrijder de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt
  • Vooraf betalen is verplicht
  • Vooraf aanmelden bij een bestuurslid is verplicht (bij aankomst op ons terrein)
  • Tijdens besloten evenementen is gastrijden niet mogelijk.


Tarieven (één bezoek)

  • vanaf 16 jaar €10
  • t/m 15 jaar €5
Map