Baanreglement RC045                                                                                                             


Dit reglement is in het leven geroepen om onze hobby veilig uit oefenen. Er zal niet worden gediscussieerd over de inhoud van dit reglement. Met het betreden van het RC045-terrein ga je akkoord met de inhoud van dit reglement. Het niet correct opvolgen van deze regels kan leiden tot een reprimande van het bestuur in welke aard dan ook (e.e.a. conform de notarieel vastgelegde statuten).

1) Openingstijden van de baan;
• Woensdagavond 18.00 uur tot einde (bij voldoende belangstelling en afhankelijk van het weer)
• Zaterdag 10.00 uur tot einde
• Zondag 10.00 uur tot einde
Tot einde wil zeggen dat bij onvoldoende animo het RC045-terrein zal worden gesloten door de sleutelhouder. Sluiting van het RC045-terrein zal ook via de WhatsApp groep van RC045 worden gecommuniceerd.

2) Veiligheid;
2.1 Het is verboden voor niet rijders zich op de baan te bevinden, alleen rijders bevinden zich op de baan (rijderspodium).
Aangewezen personen met een hesje mogen op de baan zijn in de rol van baanmeester.
Kijkers dienen achter de draad te staan.
De definitie van rijder is een lid of gastrijder die op dat moment een rc-auto bestuurt.

2.2 Bij de jumptrack mogen alleen aangewezen personen rondom de schans staan. Rijders staan altijd aan de voorzijde. Indien er een auto beschadigd of stuk gaat zal deze door een baanmeester worden opgehaald.
Wanneer een baanmeester een signaal geeft of gaat bewegen stopt iedereen met rijden.

2.3 Bij en op de crawlerbaan mogen rijders langs het parcours lopen. Kijkers blijven op een gepaste afstand. Wanneer de rijder aangeeft dat iemand opzij moet of van een hindernis af moet dient men hier gehoor aan te geven. De crawlerbaan is hoofdzakelijk alleen toegankelijk voor leden en gastrijders. Dit voor de veiligheid i.v.m. het ruige terrein. Zonder toestemming van het bestuur is het betreden van de crawlerbaan verboden.
Op de crawlerbaan is het alleen toegestaan om met crawler auto’s deel te nemen. Kraton, X-Max en dergelijke zijn hier niet toegestaan.

2.4 Auto’s moeten technisch goed functioneren en alles moet goed vastzitten.
Accu’s worden buiten geladen en niet in de kantine of op het rijderspodium. Laad-apparatuur is veilig en voorzien van een goed functionerende stekker en stekkermaterialen.

2.5 Het is niet toegestaan buiten de baan op het asfalt te rijden. Voor het hekwerk gedoseerd rijden met veiligheid op de eerste plaats (alleen rechtstreeks van de baan naar parkeerplek of v.v.).

2.6 Het betreden van het RC045 terrein is op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of andere schades aan bv. auto’s of materiaal.
Dit geldt dus ook bij schades die onderling veroorzaakt worden op en rondom de banen.

2.7 Ieder lid is verantwoordelijk voor het gedrag en de acties van zijn/haar gasten en/of bezoekers.

3) Gastrijders;
Een gastrijder moet zich altijd aanmelden in de kantine of bij een bestuurslid. De baanregels moeten worden besproken met de gastrijder. Ieder verenigingslid moet zorgdragen dat een gastrijder op de hoogte is van de geldende regels.  Gastrijders krijgen het reglement.

4) Baanmeester;
De aangewezen baanmeester is herkenbaar door een oranje hesje en heeft op het moment dat hij op de baan staat de leiding.
Dat wil zeggen dat alles wat hij zegt moet worden uitgevoerd. Het stil leggen van een race dient per direct opgevolgd te worden. De baanmeester is herkenbaar aan een oranje hesje en kan uit meerdere personen bestaan. Het is een roulerende taak en ieder lid zal zijn rol hierin nemen.

5) Rijden en gebruik van brandstof Auto’s:
Een brandstofauto mag niet meer geluid produceren dan 85 decibel.
De db’s worden gemeten naast de auto met volle belasting. Het bestuur heeft hiervoor een gelijke meetmethodiek.
Men dient goed om te gaan met brandstof en deze veilig op te slaan. Lekkende voertuigen moeten z.s.m. van de baan worden verwijderd. Een brandstofauto moet voorzien zijn van een Kill Switch.
Het is verboden zonder Kill Switch te rijden.

6) Verdovende middelen;
Het is verboden op en rond de baan verdovende middelen te gebruiken.

7) Roken en drank;
Het is niet toegestaan te roken of te drinken op de baan.
Alcoholhoudende dranken zijn tijdens openingstijden verboden.

8) Opruimen;
8.1 Ieder lid en gastrijder verplicht zich tot het opruimen en netjes houden van ons terrein.
Zwerfafval moet worden voorkomen, waar nodig ruimen we dit met z’n allen op.
Afval doen we scheiden in de daarvoor aangewezen prullenbakken en zakken.
De kantine wordt door iedereen opgeruimd en schoongemaakt.

8.2 Elke rijder is verplicht milieubelastende materialen mee naar huis te nemen en zelf in te leveren als chemisch afval (bv. een defecte accu).

9) AVG;
Bij het betreden van de RC045 terrein stem je in met het delen van foto’s en video’s op social media.

10) Het bestuur;
Indien er een geschil ontstaat over bovengenoemde regels moet dit met het bestuur worden besproken. Een uitspraak van het bestuur is bindend en niet discutabel. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief of in een ALV.

Map