Baanreglement RC045                                                                                                              Versie 1.1


Dit reglement is in het leven geroepen om onze hobby veilig uit oefenen. Er zal niet worden gediscussieerd over de inhoud van dit reglement. Met het betreden van de racetrack, crawlerbaan, jumptrack en kantine ga je akkoord met de inhoud van dit reglement. Het niet correct opvolgen van deze regels kan leiden tot een reprimande van het bestuur in welke aard dan ook.


1) Openingstijden van de baan (vooralsnog zijn wij gesloten ivm het weer en werkzaamheden aan het terrein)
• Woensdagavond 18.00 uur tot einde
• Zaterdag 10.00 uur tot einde
• Zondag 10.00 uur tot einde


Einde wilt zeggen; dat bij onvoldoende animo de baan en kantine zullen worden gesloten door de sleutelhouder. Hieraan moet iedereen gehoor geven en meehelpen opruimen om het terrein schoon achter laten.

2) Veiligheid;
2.1 Het is verboden voor niet rijders zich op de baan te bevinden.
Aangewezen personen met een hesje mogen op de baan zijn in de rol van baanmeester.
Kijkers dienen achter de draad te staan. Definitie van rijders zijn leden en gastrijders, deze mogen op de baan aanwezig zijn.
Voorbeelden van niet rijders zijn:
Assisteren van vriend (geen lid) bij het sleutelen op de baan.
Vader (lid) neemt zoontje (geen lid) mee naar de baan.

2.2 Bij de jumptrack mogen alleen aangewezen personen rondom de schans staan. Rijders staan altijd aan de voorzijde. Indien er een auto beschadigd of stuk gaat zal deze door een baanmeester worden opgehaald.
Wanneer een baanmeester een signaal geeft of gaat bewegen stopt iedereen met rijden.

2.3 Bij en op de crawlerbaan mogen rijders langs het parcours lopen. Kijkers blijven op een gepaste afstand. Wanneer de rijder aangeeft dat iemand opzij moet of van een hindernis af moet dient men hier gehoor aan te geven. De crawlertrack is hoofdzakelijk alleen toegankelijk voor leden en gastrijders. Dit voor de veiligheid i.v.m. het ruige terrein. Zonder toestemming van het bestuur is het betreden van de crawlertrack verboden.
Op de crawlerbaan is het alleen toegestaan om met crawler auto’s deel te nemen. Dus niet met een X-max of gelijkwaardig.

2.4 Auto’s moeten technisch goed functioneren en alles moet goed vastzitten.
Lipo’s worden buiten geladen en niet in de kantine of op het rijderspodium. Laad-apparatuur is veilig en voorzien van een goed functionerende stekker en stekkermaterialen.

2.5 Het is niet toegestaan buiten de baan op het asfalt te rijden. Voor het hekwerk gedoseerd rijden met veiligheid op de eerste plaats.

2.6 Het betreden van het RC045 terrein is op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of andere schades aan auto’s of materiaal.
Dit geldt dus ook bij schades die onderling veroorzaakt worden op en rondom de banen.

3) Gastrijders;
Een gastrijder moet zich altijd aanmelden in de kantine of bij een bestuurslid. De baanregels moeten worden besproken met de gastrijder. Ieder verenigingslid moet zorgdragen dat een gastrijder op de hoogte is van de geldende regels.  Gastrijders dienen het reglement te ondertekenen bij inschrijving.

4) Baanmeester:
De aangewezen baanmeester is op het moment dat hij op de baan staat aan de leiding.
Dat wil zeggen dat alles wat hij zegt moet worden uitgevoerd. Het stil leggen van een race dient per direct opgevolgd te worden. De baanmeester is herkenbaar aan een oranje hesje en kan uit meerdere personen bestaan. Het is een roulerende taak en ieder lid moet zijn rol hierin nemen.
Uitleg: Baanmeester omschreven in het reglement is een rol die door meerdere mensen gelijktijdig vervult kan en gaat worden. De baanmeesters werken hiermee onafhankelijk en indien één baanmeester op de baan is dient iedereen hier gehoor aan te geven door te stoppen met rijden.
Dit in het kader van de veiligheid.

5) Rijden en gebruik van brandstof auto’s:
Een brandstofauto mag niet meer geluid produceren dan 85 decibel.
De db’s worden gemeten naast de auto met volle belasting. Het bestuur heeft hiervoor een gelijke meetmethodiek.
Men dient goed om te gaan met brandstof en deze veilig op te slaan. Lekkende voertuigen moeten z.s.m. van de baan worden verwijdert. Een brandstofauto moet voorzien zijn van een Kill Switch. Het is verboden zonder Kill Switch te rijden.

6) Verdovende middelen;
Het is verboden op en rond de baan verdovende middelen te gebruiken.

7) Roken en drank;
Het is niet toegestaan te roken of te drinken op de baan.

8) Opruimen;
Ieder lid en gastrijder verplicht zich tot het opruimen en netjes houden van ons terrein.
Zwerfafval moet worden opgeruimd zoals peuken en andere zaken.
Afval doen we scheiden in de daarvoor aangewezen prullenbakken en zakken.
De kantine moet door iedereen worden opgeruimd en schoongemaakt worden met een bezem.

9) AVG;
Bij het betreden van de RC045 terrein stem je in met het delen van foto’s en video’s op social media.

10) Het Bestuur

Indien er een geschil ontstaat over bovengenoemde regels moet dit met het bestuur worden besproken. Een uitspraak van het bestuur is binden en niet discutabel. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief of in een ALV.


Bij eventuele calamiteiten één van onderstaande bestuursleden bellen;

Roy Otten, Voorzitter 0629175518
Patrick Bisschops, Secretaris 0621713843
Pascal Jaminon, Penningmeester 0629078042

Map